Tag: Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

— Det burde vært en selvfølge at alle nye skolebygg ble universelt utformet

Nedsatt funksjonsevne skal ikke være noe hinder for å delta og lykkes i samfunnet. Det vil jeg kjempe for på Stortinget. Gunn Pound, styremedlem i...

– Nå ringer skoleklokkene – men ikke alle kommer inn

Hele 80 prosent av norske skoler har fysiske barrierer som stenger elever med funksjonshemming ute. Det er et likestillingsproblem. Hvordan har Oslos stortingskandidater tenkt...