Tag: Fiskeridirektoratet

Politibåten i Oslo varlser hyppig patruljering. Beslagla teine på hummersesongens første dag

Bestanden av hummer i indre Oslofjord har de siste årene vært på et historisk lavmål. Men fra i fjor høst ble all hummer som...

Torsken i Oslofjorden dør ut. Overfiske og varmere vann kan føre til fiskeforbud

-- Bestanden av kyst- og fjordtorsk i Sør-Norge er på et historisk lavmål, skriver fiskeridirektoratet i forslaget om forbud mot alt fiske av torsk...