Tag: Factory Tøyen

En gammel trikotasjefabrikk i Kjølberggata på Tøyen blir en «coworking space» for små firmaer

Det skal bli liv igjen i den gamle trikotasjefabrikken i Kjølberggata 21, på grensen mellom Tøyen og Kampen. Det som var en stor kvinnearbeidsplass...