Tag: barnehageopptak

15. august er ny søknadsfrist for barnehage i Oslo

Om lag 7900 barn med lovfestet rett til plass i august og september har allerede fått tilbud om barnehageplass gjennom vårens opptak. Med nytt...

Oslo får to barnehageopptak, og flyktninger får førsteprioritet

Byrådet foreslår å innføre to barnehageopptak i Oslo fra 2018. Dermed innfris et viktig løfte fra byrådserklæringen. I dag har Oslo kommune ett barnehageopptak. Med...

Fristen for barnehageplass til Emma og William er gått ut. 9000 søknader kom inn...

Fristen for å søke barnehageplass i 2017 gikk ut 1. mars. Til sammen 8 992 søknader kom inn, 281 flere enn i fjor. Nytt i...