Tag: barnehageopptak

I morgen klokka 23.59 er det frist for å søke barnehageplass i Oslo

Søknadsfristen 15. august gir barnet rett til rett til plass i barnehagen i oktober eller november. 15. august er det andre hovedopptaket til barnehageplass....

I morgen får småbarnsfamilier tilbud om barnehageplass

I år innførte Oslo kommune to opptak til barnehage med egen frist 15. august for barn som er født i oktober og november. Tidligere...

15. august er ny søknadsfrist for barnehage i Oslo

Om lag 7900 barn med lovfestet rett til plass i august og september har allerede fått tilbud om barnehageplass gjennom vårens opptak. Med nytt...

Oslo får to barnehageopptak, og flyktninger får førsteprioritet

Byrådet foreslår å innføre to barnehageopptak i Oslo fra 2018. Dermed innfris et viktig løfte fra byrådserklæringen. I dag har Oslo kommune ett barnehageopptak. Med...