Tag: arbeidsmiljøloven

— Vi har ryddet opp i bruddene på arbeidsmiljøloven i energigjenvinningsetaten

NRK har igjen satt fokus på utfordringene som har vært i energigjenvinningsetaten og oppfølging av dette fra byrådsavdeling for miljø og samferdsel. Det er positivt og...

– Oslo kommune følger arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøloven bygger på krav som arbeiderbevegelsen har fremmet gjennom mange tiår og er viktig for å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet. Det...

Miljøbyråd Berg satt på detaljert kunnskap om brudd på arbeidsmiljøloven

I september ga miljøbyråd Lan Marie Berg i Oslo kommune Arbeidstilsynet beskjed om at hun ikke hadde tilfredsstillende oversikt over lovbruddene i energigjenvinningsetaten, som...

Jonny Enger fikk historiens strengeste straff for brudd på arbeidsmiljøloven. Nå skal Høyesterett behandle...

Tidligere daglig leder i Veireno, Jonny Enger, anket lagmannsrettens strenge straffeutmålingen på ni måneders fengsel for brudd på arbeidsmiljøloven. Nå har Høyesterett besluttet å behandle...

Arbeidstilsynet ga Oslo beskjed om å stanse lovbrudd i 2012

Tilsynet avdekket grove overtidsbrudd etter kontroller i 2011 og 2012, skriver NRK. I et påfølgende pålegg poengterte tilsynet at «Oslo kommune må innføre et system...

Nesten 250.000 brudd på arbeidsmiljøloven i Oslo kommune

De 15 bydelene i Oslo opplyser til NRK at de har brutt arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven 135.596 ganger. Tallene gjelder for perioden 2016 til september...

NRK: Over 9.000 brudd på arbeidsmiljøloven i helseetaten i Oslo de fire siste årene

Bruddene er knyttet til for kort hviletid mellom vakter, for kort ukentlig friperiode og at ansatte har jobbet flere søndager på rad, skriver NRK. Helseetaten...

65.000 registrerte brudd på arbeidsmiljøloven i sykehjemsetaten i Oslo siden 2013

Siden 2013 og til 1. september 2019 har det vært 65.694 registrerte lovbrudd på arbeidstidsbestemmelser i sykehjemsetaten i Oslo, skriver Aftenposten. Oversikten viser at...

Opposisjonen i bystyret kvesser knivene: – Varsellampe blinker for Lan Marie Berg

– Dette vitner om dårlig etatsstyring og manglende informasjon fra byrådet til bystyret. Det blinker en rød varsellampe, og den blinker med stadig hyppigere...

Over 5000 lovbrudd i Oslo kommune

– Jeg har bedt alle etatsdirektørene redegjøre for hvordan etatene følger opp arbeidstidsbestemmelsene. Jeg har forsikret meg om at de tar dette på alvor....

NRK: — Miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) visste om ulovlige avtaler uten å informere...

Det er NRK som både avslørte den interne fullmakten Energigjenvinningsetaten EGE skal ha hatt, og som nå skriver at miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG)...

Kommunal etat brukte 18 millioner på garderober som aldri ble bygget

I 2015 fikk energigjenvinningsetaten bevilget 15 millioner kroner til å bygge nye garderober til 50 ansatte. Det ble presisert at arbeidet måtte starte samme...