Tag: AKS

– Høyre har aldri prioritert aktivitetsskolen

Mens noen barn lekte og fikk være med på spennende aktiviteter etter skoletid, var det mange barn som måtte stå utenfor skolegården fordi foreldrene...

— Rødt er både for og i mot bompenger samtidig

Rødt Oslos leder, Siavash Mobasheri slår i VårtOslo fast at: «Veier bør finansieres ved hjelp av skattepenger, ikke bompenger», og «glemmer» å nevne at...

– Byrådet gir mer til dem som har mest fra før

"Fra høsten 2019 vil cirka 16.000 elever i Oslo få tilbud om tolv timer gratis oppholdstid i AKS. De fleste barn deltar i AKS både...

— Flere får nå gratis aktivitetsskole. Høyre går til valg på å frata barn...

Barn som skal begynne på skolen til høsten vet nå hvilken skole de skal gå på. Da er det også tid for å søke...

— Gratis AKS til førsteklassinger i hele Oslo, foreslår det rødgrønne byrådet i 2019-budsjettet

Senest i august i år utvidet Oslo kommune gratistilbudet i AKS til å også omfatte ungene i bydel St. Hanshaugen. Dermed var enda flere...