Menn som selger sex

Menn som selger sex

Andrés Lekanger og Aleksander Sørlie er to skeive menn som begge har solgt sex. I podkasten Menn som selger sex får du et unikt innblikk i hvordan det oppleves. Hvordan er det egentlig å selge sex, og hvorfor velger noen å gjøre det? Hvordan blir de møtt av samfunnet? Og hva slags stigma og tabu opplever man som sexarbeider? Gjennom fire episoder får du ta del i en for mange ukjent verden.

Hvorfor er sexarbeid så provoserende?

30.januar.2024

Hvorfor er sexarbeid så provoserende? I denne episoden diskuterer Andrés og Aleksander blant annet hvordan sexarbeid for mange bryter med de satte seksualitets- og kjønnsnormene vi har i samfunnet, og hvordan det i seg selv kan virke provoserende. De snakker også om ulike fordommer rundt sexarbeid og sexarbeidere, og på hvilken måte dette fostrer sinne og engasjement.

Fortellingene om prostitusjon

23.januar.2024

På hvilken måte former fortellingene om prostitusjon hvordan vi ser på sexarbeid? I denne episoden går Andrés og Aleksander inn på hvordan prostitusjon har blitt sett på opp gjennom historien, og hva slags forestillinger som henger igjen i dag. De diskuterer hvordan forskning, media, sosiale medier og populærkultur bidrar til å forme vår forståelse av sexarbeid og sexarbeidere.

Sexarbeid: Fordeler og ulemper

16.januar.2024

Hva slags argumenter taler for og mot sexsalg? Og kan sexarbeid kategoriseres som kamp mot fattigdom? I denne episoden diskuterer Andrés og Aleksander fordelene og ulempene ved sexsalg. De går inn på tema stereotypier, forholdet mellom rus og sexarbeid, og hva som bestemmer hvordan man opplever det å selge sex.

Kan Andrés og Aleksander representere sexarbeidere?

09.januar.2024

Hva innebærer egentlig begrepet sexarbeider, og hva faller inn under kategorien sexarbeid? I den første episoden av Menn som selger sex blir du kjent med Andrés og Aleksander, som diskuterer hvorvidt de kan representere den mangfoldige gruppen sexarbeidere, hvilke stemmer som blir hørt i den offentlige debatten, og stigma rundt sexsalg. De deler egne erfaringer med å selge sex, og forteller om ulike motiver bak dette valget.

Menn som selger sex: Kommer tirsdag 9.januar!

03.januar.2024

Gjennom fire episoder vil Andrés Lekanger og Aleksander Sørlie gi deg et unikt innblikk i hvordan det oppleves å være sexarbeider. Første episode kommer tirsdag 9. januar! Hør menn som selger sex der du lytter til podkast.

Powered by Labrador CMS