Valglokale Grønland torg
Valglokalet på Grønland torg er det mest populære for forhåndsstemmer i Oslo. De neste mest populære valglokalene ligger i Vinkelgården på Majorstua og på Egertorget.

I dag begynner forhåndsstemmingen til stortingsvalget

I år kan du stemme ved et av rekordmange valglokaler i Oslo før valgdagen. Allerede i dag begynner forhåndsstemmingen.

Om en måned er det stortingsvalg. Før det kan du forhåndsstemme i et av de 28 forhåndsstemmelokalene i hovedstaden. På torsdag kl 10 åpner valglokalene. Disse er åpne fra 10. august til 8. september. Etter det kan du bare stemme på valgdagene, som er 10. og 11. september.

Allerede har rundt 650 personer, som ikke kan delta i forhåndsstemmingen eller på valgdagen, lagt inn tidligstemmer. I tillegg kommer forhåndsstemmene og stemmene fra valglokalene. Valgstyret legger også til rette slik at syke, eldre og innsatte kan stemme.

Vil du stemme, lar det seg gjøre

Om du ikke klarer å komme deg ut døra di, fins det til og med en ordning med ambulerende stemmegivning. Det betyr at du kan stemme hjemmefra. Om dette gjelder deg, kan du ringe til kommunen og si at jeg ikke kommer meg ut. Da ringer valgsekretariatet deg og lager en avtale for når de kan komme hjem til deg og ta imot stemmegivningen din. Fristen for å søke om dette er 6. september.

Karina Miller
Karina Miller er leder for valgavdelingen i Oslo. Foto: Maren H. Blaalid, bystyrets sekretariat

– Det er nesten umulig ikke å få stemt, om man vil, sier Karina Miller, leder for valgavdelingen i Oslo. På valgdagene vil hun lede en organisasjon på 2000 personer som gjennomfører valget.

Personer kan stemme i en annen kommune enn de er folkevalgtregistret, men det gjelder bare under forhåndsstemmingen frem til 8. september. På selve valgdagen, må du derimot stemme i hjemkommunen din, altså der du er folkevalgtregistrert.

ID er nødvendig for å stemme

I tillegg til stortingsvalg, er det sametingsvalg, for 39 representanter til Samtinget.

Du trenger ikke ta med valgkort for å stemme, men da går det raskere. Alle må derimot legitimere seg med en ID som inkluderer foto, fødselsnummer og navn. Ved stortingsvalget må stemmegiveren være 18 år og norsk statsborger. 

FAKTA

Stortingsvalget 2017

Stemmelokalene for forhåndsstemming er åpne hver dag utenom søndag, fra klokka 10-19. på lørdag er det åpent fra 10-18.

Tradisjonelt ligger stemmegivningen i stortingsvalget høyere enn i kommunestyrevalget. For fire år siden stemte rundt 80 prosent av de stemmeberettigede i Oslo.

I Oslo var det drøyt 450.000 stemmeberettigede.

Ved kommunestyrevalget sist var 33 prosent av stemmene forhåndsstemmer. I stortingsvalget var det 37 prosent.

Samtidig med stortingsvalget foregår sametingsvalget.

I Oslo kan du velge mellom 19 valglister i år.

Forhåndsstemming på Storo Senter er stengt 16.-19. august.

På selve valgdagen har du muligheten til å stemme i 103 valglokaler. Ved forrige valg var det 104, men valglokalet på Slemdal skole er lagt ned, siden skolen rehabliliteres.

Sju stemmelokaler er flyttet

  • Bydel Grünerløkka – Hasle skole rehabiliteres og valglokalet flyttes til Tegelverket skole
  • Bydel Sagene – Valglokalet Grefsenveien 28 erstattes med Fernanda Nissen skole
  • Bydel Frogner – Uranienborg skole rehabiliteres og valglokalet flyttes til Hartvig Nissen skole
  • Bydel Frogner – Frogner menighetshus erstattes med Bymuseet
  • Bydel Vestre Aker – Valglokalet Ris menighetshus erstattes med Ris skole
  • Bydel Stovner – Nedlagte Stig skole erstattes av Stasjonsfjellet skole
  • Bydel Alna – Gran skole erstattes med Furuset idrettshall
  • Bydel Nordstrand – Nordseter skole rehabiliteres og valglokalet flyttes til Kastellet skole
  • Bydel Nordstrand – Nordstrand menighetshus erstattes med Munkerud skole

 

MELD DEG PÅ NYHETSBREVET VÅRT

Kommentarer