Statsbygg kan gå i gang med å rive Y-blokka.

Oslo tingrett sier nei til kravet om å utsette rivingen av Y-blokka

Statsbygg kan rive Y-blokka i regjeringskvartalet i Oslo, slår Oslo tingrett fast.

Publisert

– Etter dagens kjennelse, kan vi fortsette arbeidet med å bygge et nytt, åpent og grønt regjeringskvartal. Det er jeg glad for, selv om det betyr at Y-blokka må vike, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

Norske arkitekters landsforbund og Fortidsminneforeningen har stevnet Kommunal- og moderniseringsdepartementet for retten. De mener at reguleringsplanen for det nye regjeringskvartalet og rammetillatelsen for rivingen ikke er gyldig.

Ikke ugyldig riving

Saken skal opp i Oslo tingrett i august, og de to organisasjonene ba derfor tingretten om et midlertidig forbud mot rivingen av Y-blokka inntil saken er behandlet.

Det sier altså tingretten nei til.

– Retten har kommet til at det ikke er sannsynlig at reguleringsplanen eller rammetillatelsen er ugyldig, heter det i kjennelsen.

Sikrer kunsten

Statsbygg skal nå gå i gang med å sikre kunsten på bygget, slik at den kan tas vare på og integreres i det nye regjeringskvartalet, opplyser Astrup.

Også Statsbygg er fornøyd med kjennelsen.

– Vi er glad for at retten har slått fast at det ikke er sannsynlig at det er forhold som gjør at reguleringsarbeidet ikke er gyldig, sier administrerende direktør Harald Nikolaizen til Aftenposten.

Powered by Labrador CMS