Hovinbekken
Hovinbekken har endelig fått vann. Foto: Per Øivind Eriksen

Endelig er det vann i Hovinbekken ned Gladengveien på Ensjø

I går slo entreprenøren Trasè hull i muren som har stengt vannet inne i Stålverksdammen. Nå fyller Hovinbekken langs Gladengveien seg opp.

Samtidig har vann- og avløpsetaten økt vannføringen også lengre opp i Hovinbekken, fra Teglverksdammen, som nå er bredd full. Hovinbekken var i morges var 2/3 full, og det har faktisk blitt litt fart på vannet som renner nedover mot Gladengveien, rapporterer Ensjø aktuell informasjon.

Rundt Tiedemannsparken er bekken blitt fylt opp til breddene, og ned langs Bertrand Narvesens vei er det blitt fart i bekken, i motsetning til den sildringen som har vært siden jul. På sikt vil hullet i muren fra Stålverksdammen bli åpnet mer, og da får bekken større fart, ifølge Ensjø aktuell informasjon.

Litt skitt og møkk som har samlet seg opp langs breddene, vil bli dratt med i strømmen i starten, men på sikt vil vannet bli renere, og Ensjø blir et triveligere sted å bo. Selve den offisielle åpningen av Hovinbekken skjer 17 juni.

https://youtu.be/5cFTJfmDQfM
Kommentarer
Vårt Oslo er gratis, men koster penger å lage.
For å støtte oss følg oss på sosiale medier og betal gjerne noen kroner direkte til konto 1254.62.41457
Tusen takk for bidraget.