Direktør Stein Olav Henrichsen ved Munch-museet går av etter tolv år.

Munch-ansatte protesterer mot omorganisering

Omkring 90 ansatte står bak en bekymringsmelding om direktør Stein Olav Henrichsen ved Munchmuseet knyttet til en omfattende omorganiseringsprosess.

Publisert

Rett før han går av, gjør Munch-direktøren store endringer, som av de ansatte omtales som en «omfattende omorganisering». Nå ber 100 Munch-ansatte byrådet i Oslo om å stanse Stein Olav Henrichsen, melder Aftenposten.

Henrichsen har vært direktør ved museet siden 2010, men han går av til høsten. Byrådet skal etter planen ansette ny Munch-direktør i neste uke, og de ansatte vil at de planlagte endringene stilles i bero til den nye direktøren tiltrer.

Bekymret for det kunsteriske

Tre fagforeninger ved museet har gått sammen om et brev til byrådet der de uttrykker bekymring for at den kunstfaglige kompetansen marginaliseres. De er også kritiske til at ingen kuratorer er inkludert i museets nye programkomité, som skal utvikle museets kunstneriske profil. Fagforeningene mener videre det er usikkert hvordan det kunstfaglige skal representeres i ledelsen.

Direktøren forsvarer prosessen han har satt i gang og peker på at organisasjonen har gått fra å være et lite museum på Tøyen med tre skiftende utstillinger og 200.000 besøkende til et vesentlig større museum med et bredt tilbud til publikum.

– Samfunnet rundt oss er også i stor endring som påvirker museet. Det er derfor helt nødvendig å tilpasse organisasjonen, sier Henrichsen til Aftenposten.

Powered by Labrador CMS