Annonsørinnhold

Frykt og grådighetsindeksen

Frykt- og grådighetsindeksen (fear and greed index) måler to av de primære følelsene som påvirker hvor mye investorer er villige til å betale for investeringsobjekter med høy risiko som aksjer og kryptovaluta.

Publisert

Det finnes en frykt- og grådighetsindeks som er utviklet for aksjemarkedet og en egen frykt- og grådighetsindeks som er direkte knyttet til kryptomarkedet.

I denne artikkelen forklarer vi hva frykt- og grådighetsindeksen er og hva den brukes til.

Hva er frykt- og grådighetsindeksen?

Mange investorer handler på emosjonelt og reaksjonært grunnlag, og forskning viser at frykt og grådighet er de to dominerende følelsene som påvirker investorenes handliger. Følelsene frykt og grådighet kan få oss til å sette sunn fornuft og selvkontroll til side og provosere frem forandring. På denne måten er frykt og grådighet kraftige motivatorer når det gjelder penger.

Når markedet er bullish, altså oppadgående, kan investorer oppleve frykt for å gå glipp av verdistigning. Dersom markedet synker, vil mange selge sine aksjer eller kryptovaluter grunnet en ofte irrasjonell frykt for røde tall og tap. Slik kan disse følelsene virke forsterkende på trender i markedet.

2 frykt- og grådighetsindekser, en for aksjer og en for kryptovalutaer

Frykt- og grådighetsindeksen for aksjemarkedet ble utviklet av CNNMoney og beregnes ut fra 7 faktorer:

  • aksjekurs momentum

  • aksjekurs styrke

  • salgs- og kjøpsopsjoner

  • aksjekurs bredde

  • etterspørsel etter søppelobligasjoner

  • etterspørsel etter trygge havner og markedsvolatet

Det finnes også en frykt- og grådighetsindeks som er direkte knyttet til kryptomarkedet. Denne publiseres av nettstedet Alternative.me og har en litt annen sammensetning og vektig.

Dersom du vil lære mer om kryptovalutaer og prøve deg på handel med slike valutaer, anbefaler vi å opprette en konto hos Bitcoin Profit. Her kan du også få rådgivning fra kundeservice og eksperter dersom du trenger det.

Dette påvirker frykt- og grådighetsindeksen for kryptovalutaer

Indeksen beregnes på grunnlag av noen avgjørende faktorer, og her skal vi forklare kort om disse:

Volatilitet
Volatilitet utgjør 25 prosent av indeksen. Gjeldende volatilitet og maksimale uttak av Bitcoin sammenlignes med tilsvarende gjennomsnittsverdier de siste 30 dagene og 90 dagene. En særskilt økning i volatilitet uttrykker tegn på et marked preget av frykt, ifølge alternative.me.

Markedsvolum
Markedsvolum utgjør også 25 prosent av den totale vekten. Det nåværende volum og markedsmomentumet måles, og blir så sammenlignet med de siste 30- og 90-dagers gjennomsnitt. Dersom det er høye kjøpsvolumer i et positivt marked på daglig basis, anses markedet for å være grådig eller bullish.

Sosiale medier
Sosiale medier veier 15 prosent i indeksen. Grunnen er at sosiale medier-innlegg er viktige drivere for prisutviklingen på mange kryptovalutaer. Disse dataene estimeres ved å spore Twitter-hashtags og fokuserer på antallet sosiale medier-interaksjoner, ifølge Alternative.me.

Dominans
Dominans utgjør 10 prosent av indeksens vekt. En kryptomynts andel eller tilstedeværelse i markedsverdien til hele kryptomarkedet er den aktuelle myntens dominans. I følge Alternative.me trekker de også Google Trends-data for forskjellige Bitcoin-relaterte søk og kvantifiserer dem. De sporer spesielt endringen i søkevolum og andre populære søk.

Disse indikatorene gir etter beregning et måltall på en skala fra 0 til 100. En verdi på 50 anses som nøytral, mens et en høyere verdi uttrykker mer grådighet enn vanlig.

Slik brukes frykt- og grådighetsindektsen

Indeksen har historisk sett vært en pålitelig indikator som kan frampeke betydelige endringer i aksje- og kryptomarkedene.

Investorer kan bruke indeksen til å holde øye med frykten slik at de kan utnytte kjøpsmuligheter når aksjer faller. I motsatt fall kan de se på perioder med grådighet som en potensiell indikator på at aksjer og kryptovalutaer kan være overvurdert.

Er indeksen pålitelig?

Fear and Greed Index hjelper til en viss grad å forstå kryptomarkedets tilstand. Men enhver beslutning om å investere, holde eller trekke seg kan ikke utelukkende baseres på indeksen. Når du skal investere, må du også gjøre fundamentale analyse og tekniske analyser, samt lese informasjon fra flere pålitelige kilder.

Selv om indeksen til en viss grad gir uttrykk for dagens sentiment, er den ikke en nøyaktig prediktor for fremtidige markedsbevegelser. Eksempelvis viste indeksen "Ekstrem grådighet" (>90) i november 2020, noe som typisk betyr at investorer bør ta fortjeneste. Men, Bitcoin og kryptomarkedet i sin helhet fortsatte å nå nye topper i løpet av de neste seks månedene. Dette er grunnen til at investorer rådes til å se på andre tekniske beregninger og indekser i tillegg tilfrykt og grådighet-indeksen for å forstå hvordan markedet kan oppføre seg i nær fremtid.

Powered by Labrador CMS